PROJEKTI
 
LINKOVI
WinSped.com
 

Web aplikacija "WEB Fakture"


Aplikacija omogućava korisnicima on-line izradu, štampu i evidenciju faktura. Za sada je namenjena prvenstveno manjim firmama, koje ne vode sopstveno knjigovodstvo, već samo ispostavljaju fakture komitentima. Pokušali smo da što više pojednostavimo aplikaciju i da je fokusiramo prvenstveno na obradu i štampu fakture.
Takođe, pošto većina korisnika ima iskustva u radu sa klasičnim (tzv. desktop) aplikacijama, pokušali smo da aplikaciji u što većoj meri zadržimo izgled i funkcionalnost desktop aplikacije, uz realizaciju svih prednosti web aplikacija. On-line rad i web aplikacije, omogućavaju veliku fleksibilnost, jer korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je izrada i evidencija faktura doslovno moguća i na mobilnim platformama ili tablet uređajima ! Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se pomoću korisničkog imena i lozinke prijavljuju u aplikaciju i podaci su na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica.